CELE GŁÓWNE NASZEGO PRZEDSZKOLA

CELE GŁÓWNE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Kształtujemy nawyki higieniczne dziecka, zachowania prozdrowotne i proekologiczne.
Wdrażamy dziecko do działalności warunkującej jego bezpieczeństwo.
Wyzwalamy ekspresję dziecka poprzez różne formy działalności (muzyka, plastyka, teatr)
Umożliwiamy dziecku poznanie kultury naszego kraju;tradycji, zwyczajów, folkloru ziemi zagłębiowskiej i wybranych regionów Polski poprzez sztukę ludową taniec, literaturę.
Porównujemy z dziećmi zwyczaje panujące w naszym regionie ze zwyczajami z wybranych krajów Unii Europejskiej
Uczymy dziecko badać, poszukiwać i eksperymentować (w świecie matematyki, przyrody)
Stwarzamy dzieciom warunki do doświadczeń językowych ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania.
Zapewniamy dziecku miłe, ciekawe i wartościowe spędzanie czasu.
Nawiązujemy współpracę z rodzicami; podkreślamy znaczenie rodziny w życiu dziecka.
Przedszkolowo.pl logo