Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

DNI ZIEMI - KONKURS PLASTYCZNY

"Blisko Ziemi i drugiego człowieka"

XXVI impreza edukacyjna pod patronatem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

KONKURS PLASTYCZNY
„KOSZULKA PRZYRODĄ MALOWANA ”

XVIII Edycja Obchodów Dni Ziemi
w Przedszkolu Miejskim Nr 34
w Sosnowcu 41-216
ul. Kryptologów 1
tel.32-294-73-01;
e-mail: p34@sosnowiec.edu.pl

ZADANIE KONKURSOWE
Zrób to sam
-Tworzenie na odzieży użytkowej: koszulce bawełnianej obrazka lub dowolnych elementów przyrody.
-Rysowanie lub malowanie koszulki: farbami, markerami, pastelami do tkanin według wyboru dziecka.

CELE KONKURSU
1.Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i przyrodniczej dzieci.
2.Wzbogacanie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastyczne.
3.Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie

REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział: dzieci przedszkolne 5-6 letnie, uczniowie szkoły podstawowej 7- 8 letni.
2. Do konkursu dopuszcza się rysowane lub malowane koszulki.
3. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę; maksymalnie 3 prace z placówki.
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie (dołączonej metce) dane personalne autora:
-imię i nazwisko,
-grupę wiekową,
-nazwę szkoły lub placówki,
-imię i nazwisko opiekuna.(wzór druku dostępny w regulaminie)
-zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór dostępny w regulaminie konkursu)

Wszystko należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 34 w Sosnowcu
ul. Kryptologów 1.

5. Termin zgłaszania prac upływa dnia: 27 kwietnia (piątek) 2018 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 17. 05. 2018 r.
7. Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła – oceniając: samodzielność, pomysłowość, wkład pracy,estetykę wykonania.
8. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, opiekunowie podziękowania.
10. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
11.Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie Przedszkola.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:
Urszula Seredyka,
Bożena Gajdzik
tel. 507856616
Pliki do pobrania:
Komunikat 2018-03-25, 19:13 | autor: BEATA GODOŃ
Przedszkolowo.pl logo