Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

DRODZY PAŃSTWO.
W zawiązku z zaistniałą sytuacją umożliwiającą otwieranie placówek przedszkolnych informujemy,że Przedszkole nr 34 oczekuje na informacje od rodziców chcących przyprowadzać dziecko do placówki od 11 maja.Kryteriami muszą być odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie(załącznik1 ANKIETA)
Na zgłoszenia czekamy do 4 maja do godz. 10.00.( przedszkola muszą podać liczbę zapisów do WED do godz. 12.00).

Zapisy należy kierować do nauczycieli każdej z grup drogą mailową na wskazanego przez nauczycieli maila lub telefonicznie do nauczycielek poszczególnych grup - jeżeli ktoś nie ma możliwości elektronicznego przesłania ich.

W związku z umożliwieniem otwarcia instytucji opieki nad dziećmi w przedszkolach 11 maja br.przedstawiamy wytyczne,które w najbliższej przyszłości będą obowiązywały.
Drogi rodzicu,zadbaj o to,by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do przedszkola.

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji,przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka,które są istotne. Pamiętaj!
Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.Stosuj się do zaleceń lekarskich,które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.

Dodatkowo:
Ważne!
Nie posyłaj do instytucji dziecka,jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnij dziecku,aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl,że powinno unikać dotykania oczu,nosa i ust,często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.Pamiętaj,że Ty także powinieneś je stosować,bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Pliki do pobrania:
Komunikat 2020-04-30, 19:00 | autor: BEATA GODOŃ
Przedszkolowo.pl logo