Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII Covid-19

Drogi Rodzicu.
Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu czynne jest w godzinach 6.00 – 17.00

Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.

Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.

Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku temperatury ciała oraz odkażenia dłoni dziecka odpowiednim środkiem do tego przeznaczonym oraz do przekazania dziecka nauczycielowi lub pomocy nauczyciela danej grupy.

Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, który przekaże je nauczycielowi.

Liczebność grup nie przekracza 12 dzieci.

Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.

Eliminuje się leżakowanie dzieci oraz mycie zębów.

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.

Ważne !!!!!
Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
1. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
2. Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
3. Zgody na mierzenie temperatury dziecku.
Oświadczenia można pobrać w zakładce.

Dodatkowo:
Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
Pliki do pobrania:
Komunikat 2020-05-06, 22:11 | autor: BEATA GODOŃ
Przedszkolowo.pl logo