Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

DNI ZIEMI W SOSNOWCU

„ODKRYWAMY ZIELONE KRAJOBRAZY NASZEGO MIASTA”
XV EDYCJA DNI ZIEMI W PRZEDSZKOLU NR 34

REGULAMIN IMPREZY

Organizator:
Przedszkole Miejskie nr 34 Sosnowiec ul. Hanki Sawickiej 1
Dyrektor: Urszula Seredyka; nauczyciel: Bożena Gajdzik

Termin warsztatów:
29. 04. 2015; godz.10 – 12

Cele:
Stwarzanie warunków dla bezpośredniego odkrywania zielonych krajobrazów naszego miasta
Popularyzacja aktywnego obcowania z przyrodą, radosnego spędzania czasu na łonie natury.

Uczestnicy:
dzieci z przedszkoli,, uczniowie klas „ 0” szkoły podstawowej
leśniczy

Ilość drużyn:
4 drużyny liczące 6 dzieci każda.

Miejsce spotkania:
Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu ul. Hanki Sawickiej 1

Miejsce warsztatów:
las juliuszowski

Przebieg warsztatów:
zajęcia w Przedszkolu nr. 34,
zajęcia w lesie,
działalność plastyczna na temat: „Zielone krajobrazy naszego miasta”

Warunki uczestnictwa:
należy zgłosić chęć uczestnictwa do dnia: 08.04.2015 - do organizatora
pod numer telefonu: 32-294 -73- 01
liczba zgłoszeń na termin 29.04. 2015 r.jest ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń
kolejne zajęcia odbędą się w innych ustalonych terminach,
uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe,


Organizator zapewnia:
dyplomy, upominki, poczęstunek sponsorowane przez Radę Rodziców Przedszkola nr 34 i Dyrekcję

organizator: Bożena Gajdzik tel. 507856616;mail: bozena.gajdzik@o2
PM-34 Sosnowiec tel. 32-294-73-01; e-mail: p34@sosnowiec.edu,pl
Komunikat 2015-02-26, 15:29 | autor: BEATA GODOŃ
Przedszkolowo.pl logo