ROZŁAD DNIA

06.00-07.00
Schodzenie się dzieci w sali grupy WIEWIÓRKI
Kontakty z nauczycielem,zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup.
07.00-08.00
Rozchodzenie się do swoich sal. Zabawy dowolne dzieci.Kontakty rodziców z nauczycielami.
08.00-09.30
Praca indywidualna z dzieckiem.Przygotowania do zajęć.Zabawa ruchowa.
09.30-09.45[/b]
Poranna gimnastyka.
09.45-09.00
Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.Przygotowanie do śniadania.
09.00-09.30
Śniadanie
Zabiegi higieniczne po śniadaniu (min.codzienne mycie zębów)
09.30-10.45
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w poszczególnych grupach.
10.45-11.45
Pobyt na powietrzu
11-45-12.00
Przygotowania do obiadu.
12.00-12.30
Obiad
12.30-13.00
Odpoczynek poobiedni.Zabawy dydaktyczne w grupach starszych.
12.00-13.45
Odpoczynek na leżaczkach w grupie ,,Misie''
13.00
Rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin.
13.00-13.30
Praca indywidualna z dzieckiem.Zabawy pod nadzorem nauczyciela
13.30-13.45
Przygotowanie do podwieczorku.Zabiegi higieniczne.
13.45-14.00
Podwieczorek.
14.00-14.45
Zajęcia dodatkowe(kółka zainteresowań) organizowane przez nauczycielki przedszkola.
15.00-16.00
Zabawy w kącikach zabaw.Gry i zabawy stolikowe.
Prace porządkowe w salach.
16.00-17.00
Zabawy dowolne dzieci.Rozchodzenie się dzieci do domu.Dzieci odbieramy z grupy ZAJĄCZKI
Przedszkolowo.pl logo